Komorní orchestr Jaroslava Kociana   
 
Představujeme se
 
Komorní orchestr Jaroslava Kociana byl založen r. 1967. U jeho zrodu stál vynikající český violoncellista Bohuš Heran a první dirigent orchestru Antonín Šimeček, který jej vedl do r. 1983, kdy převzal taktovku Mgr. Bohuslav Mimra. V současnosti patří mezi nejlepší amatérská hudební tělesa v ČR.
 
Tímto bychom Vás chtěli pozvat na koncert v rámci hudebního festivalu Antonína Benewitze:
Koncert KOJKu se bude konat 11.4. se sólistou Janem Jiraským - klavír, na programu je P.I.Čajkovskij - Koncert pro klavír a orchestr č. 1, b moll, A. Dvořák - Symfonie č. 9, e moll, "Z Nového světa"
 
Ke 40. výročí založení orchestru byla na regionální televizi odvysílána tato reportáž.
 
Orchestr spolupracuje jak s profesionálními sólisty, namátkou jmenujme houslisty Matouška, Demeterovou, Hůlu, Kosinu, Mráčka, trumpetisty Kejmara, Sadílka, violoncellistu Ericssona, kontrabasistu Rajsigla nebo vynikající zpěvačky Adlerovou a Stehr, tak i se studenty konzervatoří, AMU i s žáky hudebních škol. Na svém kontě má kromě více než pěti set koncertů rozhlasové a televizní snímky, nechybí ani zahraniční zájezdy např. do Rakouska, Německa, Holandska a Polska.

Repertoár orchestru představuje přes 40 skladeb komorních a 10 symfonických. Z komorních skladeb je třeba připomenout "Čtvero ročních dob" A. Vivaldiho, "Vodní hudbu" G.F. Händela, "Braniborský koncert č. 3" J.S. Bacha, "Malou noční hudbu" W.A. Mozarta, "Serenádu E dur" A. Dvořáka nebo detailně propracovaná "Concerta grossa" A. Corelliho. Z oblasti symfonické hudby jmenujme namátkou oratorium A.Dvořáka "Stabat Mater" či Symfonii e moll, č.9 "Z Nového světa" od stejného autora. Vrcholem pak bylo nedávné uvedení cyklu symfonických básní "Má Vlast" B.Smetany. To, že se orchestr rozhodl před několika lety nastudovat s pomocí profesionálních hráčů na dechové nástroje i rozsáhlá symfonická díla je jistě pozitivní jev, který s sebou přinesl vedle kladných ohlasů posluchačské veřejnosti i mimořádný zájem hráčů nejen z našeho regionu, ale i z dalekého okolí. Kromě těchto aktivit také pořádáme výchovné koncerty pro mládež.

Na pravidelné páteční zkoušky (18.00-21.00 hod.) se schází 36 hráčů ze 14 měst a obcí. Profesní struktura orchestru je velmi pestrá, v hojném zastoupení jsou zde učitelé ZUŠ a studenti středních i vysokých škol, dále pak rozličná další povolání. Co se týče věkového průměru, ten je, vzhledem k velkému počtu mladých hráčů, velmi nízký, pouze 32 let. Podrobnější údaje jsou k dispozici ve statistikách.

Rádi se s Vámi, našimi posluchači, podělíme o radost z hudebního zážitku na některém z našich koncertů.

Fotografie koncertních sálů ve kterých hrajeme nejčastěji:
  Fotografie z našich koncertů
Fotografie z našich koncertů
Fotografie z našich koncertů
      Kino Svět v České Třebové          Kino Svět v České Třebové          Roškotovo divadlo v Ústí nad Orlicí
   Mirek Vaško © 2003