Komorní orchestr Jaroslava Kociana   
 
Na této stránce si můžete prohlédnout fotografie z některých našich koncertů...
20.3.2008 Stabat Mater A.Dvořáka, Rychnov nad Kněžnou
Zámecký kostel Nejsvětější Trojice na zámku v Rychnově nad Kněžnou se stal místem další úspěšné spolupráce Komorního orchestru Jaroslava Kociána a pěveckého sboru Bendl, tentokráte navíc se špičkovými sólisty. Ve čtvrtek 20.3. v 19 hod se zde konal další koncert v rámci mezinárodních hudebních slavností Gabriely Beňačkové a na programu byl Stabat Mater Antonína Dvořáka. Sólové obsazení bylo skutečně hvězdné. Známá operní pěvkyně a organizátorka festivalu Gabriela Beňačková zpívala sopránový part, Edita Adlerová alt, Tomáš Černý tenor a Richard Novák bas. Gabriela Beňačková, která patří ke skvostům světového operního sopránu opět potvrdila, že její lyrický procítěný hlas dokáže posluchače uchvátit stejně jako před 40 lety. V těchto dnech slaví sopranistka své 61 narozeniny. Sametový alt Edity Adlerové ve Stabat Mater zazněl ve spolupráci KOJKem poprvé již před 17 lety. Adlerová od té doby s orchestrem dlouhodobě spolupracuje, naposledy to bylo trojí provedení Mozartova Requiem v říjnu 2006, mimo jiné taky v kostele sv. Jakuba v České Třebové. Koncert navštívila řada velmi významných hostů, mezi nimi hrabě a hraběnka Kolowrat, majitelé zámku a kostela, a hrabě a hraběnka Kinský. Obě českotřebovská umělecká tělesa, KOJK i Bendl, podali na koncertě tradičně velmi kvalitní výkon. Stabat Mater A. Dvořáka patří do jejich stálého repertoáru. Perfektní akustika kostela umožňovala posluchačům vyvážený zvuk, kde nezanikala žádná hudební složka. Souhra orchestru byla vynikající. Sbor byl slyšet velmi dobře a jeho členům se velmi dobře zpívalo, protože se hlasy vzájemně velmi dobře slyšely. Pěvecký sbor Bendl byl při provedení posílen o 21 členů ze smíšeného pěveckého sboru Smetana z Hradce Králové, který má Stabat Mater také ve svém repertoáru. Dirigent KOJK Bohuslav Mimra i sbormistr Bendlu Josef Menšík byli s výkony orchestru i sboru nanejvýš spokojeni. Doufejme, že se jim v budoucnu podaří společně zrealizovat další takto úspěšné projekty.
22.10.2006 Mozartovo Requiem, Lanškroun, Kostel sv. Václava
KOJK byl rozšířen o dechovou sekci, Vysokoškolský umělecký sbor Pardubice (sbormistr Jiří Kožnar), Letohradský smíšený pěvecký sbor Familia Cantorum (sbormistr Petr Hoffmann). Sólisté: Anna Hlavenková - soprán, Edita Adlerová - alt, Ondřej Socha - tenor, Milan Bűrger - bas, Pavel Černý - varhany
Mozartovo Requiem 2006 Mozartovo Requiem 2006 Mozartovo Requiem 2006
Mozartovo Requiem 2006
24.5.2003 Vodní hudba na jezírku v Javorce v České Třebové
Vodní hudba 2003 Vodní hudba 2003 Vodní hudba 2003 Vodní hudba 2003
Vodní hudba 2003 Vodní hudba 2003 Vodní hudba 2003 Vodní hudba 2003
Vodní hudba 2003 Vodní hudba 2003 Vodní hudba 2003 Vodní hudba 2003
Vodní hudba 2003 Vodní hudba 2003 Vodní hudba 2003 Vodní hudba 2003
Vodní hudba 2003 Vodní hudba 2003 Vodní hudba 2003
25.4.2003 Benewitzův hudební festival v České Třebové
Na programu byla Mozartova Koncertantní symfonie Es-Dur a Vivaldiho Čtvero ročních dob se sólisty Jiřím Němečkem a Jiřím Pinkasem
Benewitzùv festival 2003 Benewitzùv festival 2003 Benewitzùv festival 2003
Benewitzùv festival 2003 Benewitzùv festival 2003
27.1.2003 Koncert u příležitosti otevření nové LŠU v Ústí nad Orlicí
Na programu byl tentokrát kytarový koncert De Aranjuez španělského skladatele Joaquina Rodriga
de Aranjuez de Aranjuez de Aranjuez
de Aranjuez de Aranjuez de Aranjuez
de Aranjuez de Aranjuez
27.4.2002 Benewitzův hudební festival v České Třebové
Provedli jsme Dvořákův slavný violoncellový koncert h moll se sólistou M. Ericcsonem
Benewitzùv festival 2002 Benewitzùv festival 2002 Benewitzùv festival 2002
Benewitzùv festival 2002
září 2001 zkouška orchestru
Zkouška orchestru Zkouška orchestru Zkouška orchestru
2.10.1999 koncert v Letohradě
Koncert Letohrad 1999 Koncert Letohrad 1999
12.6.1998 Vodní hudba na jezírku v Javorce v České Třebové
Vodní hudba 1998 Vodní hudba 1998 Vodní hudba 1998
Vodní hudba 1998 Vodní hudba 1998 Vodní hudba 1998
Vodní hudba 1998 Vodní hudba 1998 Vodní hudba 1998
30.5.1997 Česká Třebová Slavnostní koncert ke 30. výročí vzniku KOJK
Zlatým hřebem večera bylo provedení Čtvera ročních dob s Gabrielou Demeterovou
Ètvero roèních dob
1.11.1996 Zájezd do Rakouského Verglu
Zájezd do Rakouského Voerglu Zájezd do Rakouského Voerglu Zájezd do Rakouského Voerglu
   Mirek Vaško © 2003