Komorní orchestr Jaroslava Kociana   
 
Koncerty
Níže je uveden seznam koncertů, který orchestr provedl v minulých letech:
2007

20. duben – Zahajovací koncert 9. ročníku Hudebního festivalu Antonína Benewitze v České Třebové. Program: předehra Egmont  a  Symfonie č. 7 A dur L.v.Beethovena, Koncert e moll pro housle a orchestr  F. M. Bartholdyho (sólo - Leoš Čepický) Třebové

13. duben – Koncert ke 100. výročí narození ústeckého rodáka a violoncellisty Bohuše Herana.v Ústí nad Orlicí. Program: předehra Egmont a Symfonie č. 7 A dur L.v.Beethovena, Koncert C dur pro violoncello a orchestr J. Haydna (sólo - Šimon Veis)
2006
17. prosinec – Vánoční koncert ve Výprachticích. Program: Česká mše vánoční J. J. Ryby (sóla viz 16.12.)
16. prosinec – Vánoční koncert v České Třebové Program: klavírní skladby Bohuslava Martinů a Edwarda Griega (v sólovém podání Jiřího Kadavého), Česká mše vánoční J.J.Ryby (sólo - soprán Jana Ženková, alt Pavla Mikolecká, tenor František Mikeš, bas František Čech)
22. říjen – Koncert v kostele sv. Václava v Lanškrouně. Program: Mozartovo Requiem (sólo – viz 20.10.)
21. říjen – Koncert v kostele sv. Jakuba v České Třebové. Program: Mozartovo Requiem (sólo – viz 20.10., varhany – Pavel Černý)
20. říjen – Koncert v chrámu Nanebevzetí Panny Marie Ústí nad Orlicí. Program: Mozartovo Requiem (sólo - Anna Hlavenková - soprán, Edita Adlerová - alt, Ondřej Socha – tenor, Milan Bürger – bas)
5. červenec – vystoupení v rámci Houslových kurzů v Litomyšli. Program: Koncert A dur pro housle a orchestr W.A.Mozarta (sólo – Čeněk Pavlík), Divertimento D dur W.A.Mozarta
9. červen - Slavnostní koncert k životnímu jubileu, 80. narozeninám, Eduarda Vaníčka, Č. Třebová (bývalí žáci p.Vaníčka, KOJK). Program: Labuť  pro violoncello a orchestr C. Sainta-Saënse (sólo - Alžběta Poukarová)
12. květen – Závěrečný koncert 8. ročníku Hudebního festivalu Antonína Benewitze v Č.Třebové. Program:  árie z Mozartových oper (sólo - David Špaňhel), Koncert d moll pro klavír a orchestr W. A. Mozarta (sólo - Kristina Stepasjuková), Symfonie C dur Jupiter W.A.Mozarta
17. leden – Slavnostní koncert k 250. výročí narození Wolfganga Amadea Mozarta, divadlo Ústí n.Orlicí. Program: Braniborský koncert č. 3, G dur J. S. Bacha, Divertimento D dur W. A. Mozarta, árie Papagena a Sarastra z Mozartovy opery Kouzelná flétna,  árie Figara z Mozartovy opery Figarova svatba, árie Leporero z Mozartovy opery Dona Giovanniho (sólo - David Špaňhel); Koncert d moll pro klavír a orchestr W.A.Mozarta (sólo - Kristina Stepasjuková)
2005
18. prosinec – Vánoční koncert v Dlouhé Třebové. Program: Česká mše vánoční J.J.Ryby
17. prosinec – Vánoční koncert v České Třebové. Program: Koncert F dur pro harfu a orchestr J. K. Krumpholze (sólo - Petra Smolíková), Česká mše vánoční J. J. Ryby (sólo varhany – Blanka Poukarová, soprán Hana Bauerová, alt Linda Keprtová, tenor František Mikeš, bas František Čech)
16. prosinec – Vánoční koncert ve Výprachticích. Program: Česká mše vánoční J.J.Ryby
15. listopad – Kabaret v Kulturním centru v České Třebové (společně s učiteli a žáky ZUŠ Česká Třebová). Program: Valčík  J. Brahmse v převlečení skotského orchestru
26. červen – Koncert v České Třebové, park Javorka. Program:  Händelova Vodní hudba (v dobových kostýmech)
10. červen – Koncert v Opočně, Mariánský kostelík. Program:  Gordický uzel H. Purcella, Braniborský koncert  č. 3, G dur J. S. Bacha, Divertimento D dur W.A.Mozarta, Concerto grosso G dur, č. 1 G. F. Händela;  Malá noční hudba W. A. Mozarta
29. duben  - Závěrečný koncert 7. ročníku Hudebního festivalu Antonína Benewitze v České Třebové. Program: Sonata A5 pro dvě trubky a smyčce;  Sonata A8 Vespertina P. J. Vejvanovského (sólo - Jiří Houdka jun., Jiří Houdek sen.); Braniborský koncert č. 3, G dur J. S. Bacha (cemballo Miluše Mimrová); Divertimento D dur W.A.Mozarta; Koncert a moll pro klavír a orchestr Schumanna (sólo - Jiří Kadavý)
2004
21. prosinec - Vánoční koncert v České Třebové. Program: Koncert G dur pro violoncello, smyčce a continuo A. Vivaldiho (sólo - Jan Ryska), Koncert c moll pro hoboj, housle a orchestr J. S. Bacha (sólo - hobojistka Lucie Wendligová, houslistka Iva Kramperová), Koncert g moll pro dvě violoncella, smyčce a continuo A. Vivaldiho (sólo -  Jan Ryska, Radovan Doležal), Česká mše vánoční J.J.Ryby (KOJK+sbory Bendl z České Třebové, Campanula Dolní Dobrouč) sóla - Hana Bauerová (soprán), Linda Keprtová (alt), Václav Barth (tenor) a David Špaňhel (bas)
16. říjen - Benefiční koncert na podporu Nadačního fondu dětské onkologie Krtek v Brně, v České Třebové v kostele sv.Jakuba. Program: Stabat Mater A. Dvořáka (KOJK+sbor Campanula Jihlava, Campanula Dolní Dobrouč, sbor Bendl z Č. Třebové, varhany – Blanka Poukarová (sólo - sopranistka Hana Voženílková, altistka Magda Málková, tenorista Tomáš Hinterholzinger, basista Ladislav Petrů)
2. říjen - Národní festival neprofesionálních komorních těles v Třebíči. Program: Suita pro smyčcový orchestr L. Janáčka
1. říjen – Národní festival neprofesionálních komorních těles v Moravských Budějovicích. Program:  Concerto grosso G dur, č. 1  G. F. Händela, Suita pro smyčcový orchestr L.Janáčka
20+21. květen - Mezinárodní hudební festival Orchestráda 2004 v Jeseníku. Program:  Concerto grosso G dur  G. F. Händela, Suita pro smyčcový orchestr L. Janáčka, Pizzicato Ch. Glucka
24. duben - účast na Národním festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles v Ústí nad Labem. Program: Suita pro smyčcový orchestr L. Janáčka, Koncertantní invence pro violoncello, klavír a orchestr F. K. Zedínka (sólo Radovan Doležal, Robert Mimra); kantáta Česká píseň B. Smetany
16. duben – koncert v České Třebové. Program:  Cyklus  symfonických básní  Má Vlast  B.Smetany 
3. duben - koncert v Lanškrouně. Program:  Koncert d moll pro dvoje housle, smyčce a continuo J. S. Bacha (sólo - Jaroslava Doudová, Hana Štětinová), Concerto grosso G dur, č. 1 G. F. Händela, Suita pro smyčcový orchestr L. Janáčka
2003
20. prosinec – Vánoční koncert ve Výprachticích
19. prosinec - Vánoční koncerty v České Třebové
24. říjen – Slavnostní koncert k 80. narozeninám Františka Kajetána Zedínka v Kulturním centru v České Třebové. Program: skladby F.K.Zedníka (školní orchestr ZUŠ, sbor Kajetánek); Láska neskončená F. K. Zedínka (KOJK + smíšený pěvecký sbor Bendl)
24. květen – koncert v rámci oslav 725. výročí existence města Česká Třebová, park Javorka. Program: Händelova Vodní hudba
16. květen – Vamberk, 13. Voříškův Vamberk. Program: Gordický uzel H. Purcella, Koncert B dur pro housle, violoncello a orchestr (sólo Miluše Barvínková, Petr Poslušný), Koncert C dur pro zobcovou flétnu, smyčce a continuo A. Vivaldiho (sólo - Josef Kněžek), Suita pro smyčcový orchestr L.Janáčka.
25. duben – Závěrečný koncert 5.ročníku Hudebního festivalu Antonína Benewitze v České Třebové. Program: Koncertantní symfonii Es dur pro housle, violu a orchestr W. A. Mozarta (sólo housle - Jiří Němeček, viola Jiří Pinkas); Čtvero ročních dob A.Vivaldiho (sólo – Jiří Němeček).
7. únor - Slavnostní koncert k otevření nové Základní umělecké školy v Ústí nad Orlicí. Program : Gordický uzel H. Purcella, Koncert C  dur pro zobcovou flétnu (sólo - Josefem Kněžkem), Koncert B dur pro housle, violoncello a orchestr A. Vivaldiho (sólo - Miluše Barvínková a Petr Poslušný), Concierto de Aranjuez Joaquina Rodriga (sólo kytara - Vladislav Bláha)
další budou následovat 
  
   Mirek Vaško © 2003