Komorní orchestr Jaroslava Kociana   
 
Něco z historie
 
Komorní orchestr Jaroslava Kociana má za sebou bohatou pětatřicetiletou činnost. Převzal velmi těžký úkol a to navázat na staré hudební tradice v Ústí nad Orlicí a okolních městech, pokračovat v tradici Orchestrálního sdružení, které bylo založeno po první světové válce. Pod taktovkou svého spoluzakladatele Jaromíra Lahulky, provedlo za dobu více než třicetileté činnosti řadu vynikajících koncertů. Ke konci trvání orchestrálního sdružení spolupracovali s Jaromírem Lahulkou i tehdejší ředitel hudební školy v České Třebové Antonín Šimeček a MUDr. Josef Ehl. Když byla práce tohoto tělesa pro nedostatek kvalitních hráčů přerušena, byl učiněn pokus nahradit jej Okresním komorním orchestrem. Avšak ani tento pokus neměl dlouhého trvání. 

Když se blížilo životní jubileum ústeckého rodáka, violoncellisty Bohuše Herana, projevil Mistr přání vystoupit při této vzácné příležitosti s místním orchestrem. Tak se v prosinci roku 1966 sešli nadšení muzikanti, kteří pod taktovkou Antonína Šimečka začali nacvičovat jubilejní koncert, který se uskutečnil 6. února 1967 v ústeckém divadle. Šedesátiletý Bohuš Heran zahrál s novým komorním orchestrem dva violoncellové koncerty. První od skladatele Josefa Ziky a druhý od Josefa Fialy. Vystoupení orchestru i sólisty bylo velmi úspěšné. Všichni hráči se vypjali ke skvělému výkonu, posluchači ocenili dlouhým potleskem výkon sólisty i orchestru. Ústecké publikum takto aplaudovalo svému virtuosovi naposled, neboť o rok později, 4. května 1968, zemřel.

Ihned po tomto koncertu bylo navrženo, aby byl již tento orchestr zachován. Z podnětu Bohuše Herana přijal orchestr do svého názvu jméno významného houslového virtuosa a pedagoga, Jaroslava Kociana. Následovaly další kroky, které umožnily bezproblémový a plynulý začátek koncertní činnosti Komorního orchestru Jaroslava Kociana. První zkouška se uskutečnila 3. dubna 1967 a zúčastnilo se jí 25 hráčů. Prvním koncertním mistrem byl učitel českotřebovské hudební školy, p. Eduard Vaníček, uměleckým vedoucím a dirigentem p. Antonín Šimeček, ředitel hudební školy v České Třebové. Pravidelné zkoušky byly jednou za 14 dnů, vždy v pátek od 18.30 do 20.45 hodin. V prvním roce své činnosti absolvoval KOJK celkem 6 koncertů, pro které nastudoval 12 skladeb.
 
Článek ke 40. výročí KOJK, který byl publikován na stránkách regionální televize OIK, naleznete zde.
  Historie
Historie
Historie
Níže jsou vyobrazena historická razítka orchestru.

Tyto články vyšly v tisku, jako komentáře našich koncertů...
Českotřebovský zpravodaj prosinec 2007
Českotřebovský zpravodaj září 2007
KOJK v Rakousku 2.11. 1997
Svátek hudby v České Třebové 22.5.1998
Článek Triumf klasické hudby vyšel v Ústeckém zpravodaji 17.11. 1996
Evropský hudební festival v Brně 16.6. až 19.6. 1994
"Stabat mater" in Propsteikirche war Koncert der Meisterklasse 1.4. 1992
Článek v německých novinách Ein akustischer GenuB par excellence 1.4. 1992
Článek Úspěch české hudby v Evropě vyšel v Ústeckých novinách 30.4.1992
Program koncertu v Berlíně pátek 22.11. 1991
Článek Orchestr a výročí vyšel v novinách Nové Orlicko 7.5.1991
Článek Koncert na výbornou vyšel v novinách Jiskra Orlicka 26.7. 1988
   Mirek Vaško © 2003